Bảng báo giá

Mã SP Hình ảnh Sản phẩm Kích thước Kiểu Loại Giá (>1000) Chi tiết
X2 (20cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (20cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 20x100m xốp khí 20cm Xem giá Chi tiết
X35 (35cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (35cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 35x100m xốp khí 35 cm Xem giá Chi tiết
X4 (40cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (40cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 40x100m xốp khí 40cm Xem giá Chi tiết
X45 (45cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (45cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 45x100m xốp khí 45 cm Xem giá Chi tiết
X5 (50cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (50cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 50x100m xốp khí 50 cm Xem giá Chi tiết
X6 (60cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (60cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 60x100m xốp khí 60 cm Xem giá Chi tiết
X7 (70cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (70cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 70x100m xốp khí 70cm Xem giá Chi tiết
1 Thùng Carton 10x6x6 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 10x6x6 - Hộp Carton Giá Rẻ 10x6x6 Hộp ngang 3 lớp Xem giá Chi tiết
2 Thùng Carton 6.5x6.6x18cm - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 6.5x6.6x18cm - Hộp Carton Giá Rẻ 6.5x6.5x18 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
2.1 Thùng Carton 10x10x6 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 10x10x6 - Hộp Carton Giá Rẻ 10x10x6 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
3 Thùng Carton 10x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 10x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 10x10x8 Hộp đứng 3 lớp Xem giá Chi tiết
4 Thùng Carton 10x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 10x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 10x10x10 Hộp đứng 3 lớp Xem giá Chi tiết
4A Thùng Carton 10x10x18 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 10x10x18 - Hộp Carton Giá Rẻ 10x10x18 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
5 Thùng Carton 12x7x8 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 12x7x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 12x7x8 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
6 Thùng Carton 12x12x12 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 12x12x12 - Hộp Carton Giá Rẻ 12x12x12 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
7 Thùng Carton 15x10x5 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 15x10x5 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x10x5 Hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
7.1 Thùng Carton 15x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 15x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x10x10 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
8 Thùng Carton 15x12x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 15x12x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x12x10 Hộp cơ bản 3 Lớp Xem giá Chi tiết
9 Thùng Carton 15x15x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 15x15x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x15x10 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
10 Thùng Carton 15x15x15 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 15x15x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x15x15 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
11 Thùng Carton 16x12x6 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 16x12x6 - Hộp Carton Giá Rẻ 16x12x6 Hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
13 Thùng Carton 17x11x11 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 17x11x11 - Hộp Carton Giá Rẻ 17x11x11 Hộp cơ bản 3 Lớp Xem giá Chi tiết
14 Thùng Carton 18x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 18x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 18x10x8 Hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
14A Thùng Carton 18x14x12 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 18x14x12 - Hộp Carton Giá Rẻ 18x14x12 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết

Thông tin tư vấn

quang cao thang 3 Banner quảng cáo
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về cartononline.vn