Bảng báo giá

Mã SP Hình ảnh Sản phẩm Kích thước Kiểu Loại Giá lẻ (20) Giá (>1000) Chi tiết
XK20 (20cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (20cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 20x100m xốp khí 20cm 60.000 Xem giá Chi tiết
XK35 (35cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (35cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 35x100m xốp khí 35 cm 100.000 Xem giá Chi tiết
XK40 (40cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (40cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 40x100m xốp khí 40cm 130.000 Xem giá Chi tiết
XK45 (45cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (45cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 45x100m xốp khí 45 cm 125.000 Xem giá Chi tiết
XK50 (50cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (50cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 50x100m xốp khí 50 cm 150.000 Xem giá Chi tiết
XK60 (60cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (60cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 60x100m xốp khí 60 cm 200.000 Xem giá Chi tiết
XK70 (70cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc (70cm-100m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp hơi - Xốp nổ - gói hàng chống sốc 70x100m xốp khí 70cm 185.000 Xem giá Chi tiết
CT1 Thùng Carton 10x6x6 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 10x6x6 - Hộp Carton Giá Rẻ 10x6x6 Hộp ngang 3 lớp 650 Xem giá Chi tiết
CT3 Thùng Carton 10x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 10x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 10x10x8 Hộp đứng 3 lớp 1.000 Xem giá Chi tiết
CT4 Thùng Carton 10x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 10x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 10x10x10 Hộp đứng 3 lớp 1000 Xem giá Chi tiết
CT5 Thùng Carton 12x7x8 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 12x7x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 12x7x8 hộp cơ bản 3 lớp 1000 Xem giá Chi tiết
CT7 Thùng Carton 15x12x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 15x12x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x12x10 Hộp cơ bản 3 Lớp 1.300 Xem giá Chi tiết
CT6 Thùng Carton 15x10x5 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 15x10x5 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x10x5 Hộp cơ bản 3 lớp 900 Xem giá Chi tiết
C11 Thùng Carton 17x11x11 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 17x11x11 - Hộp Carton Giá Rẻ 17x11x11 Hộp cơ bản 3 Lớp 1.800 Xem giá Chi tiết
C12 Thùng Carton 18x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 18x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 18x10x8 Hộp cơ bản 3 lớp 1.250 Xem giá Chi tiết
CN6 Thùng Carton 20x15x15 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 20x15x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x15x15 Hộp ngang 3 lớp 2.200 Xem giá Chi tiết
C13 Thùng Carton 20x9x8 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 20x9x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x9x8 hộp cơ bản 3 lớp 1100 Xem giá Chi tiết
CT6 Thùng Carton 20x10x6 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 20x10x6 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x10x6 Hộp cơ bản 3 lớp 1.100 Xem giá Chi tiết
C15 Thùng Carton 20x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 20x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x10x10 Hộp ngang 3 lớp 1.200 Xem giá Chi tiết
C16 Thùng Carton 20x15x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 20x15x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x15x10 Hộp cơ bản 3 lớp 1.800 Xem giá Chi tiết
CT7 Thùng Carton 20x16x6 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 20x16x6 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x16x6 Hộp cơ bản 3 lớp 1900 Xem giá Chi tiết
C19 Thùng Carton 20x16x9 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 20x16x9 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x16x9 hộp cơ bản 3 lớp 2100 Xem giá Chi tiết
CD6 Thùng Carton 20x20x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 20x20x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x20x10 Hộp đứng 3 lớp 2.400 Xem giá Chi tiết
CD8 Thùng Carton 20x20x15 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 20x20x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x20x15 Hộp đứng 3 lớp 2.700 Xem giá Chi tiết

Thông tin tư vấn

quang cao thang 3 Banner quảng cáo
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về cartononline.vn