Bảng báo giá

Mã SP Hình ảnh Sản phẩm Kích thước Kiểu Loại Giá (>1000) Chi tiết
34 Thùng Carton 30x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 30x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 30x10x10 Hộp ngang 3 lớp Xem giá Chi tiết
34.1 Thùng Carton 30x15x15 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 30x15x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 30x15x15 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
35 Thùng Carton 30x20x10 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 30x20x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 30x20x10 Hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
35.1 Thùng Carton 30x20x15 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 30x20x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 30x20x15 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
36 Thùng Carton 30x20x20 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 30x20x20 - Hộp Carton Giá Rẻ 30x20x20 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
37 Thùng Carton 30x25x20 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 30x25x20 - Hộp Carton Giá Rẻ 30x25x20 Hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
38 Thùng Carton 30x25x25 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 30x25x25 - Hộp Carton Giá Rẻ 30x25x25 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
38.1 Thùng Carton 30x30x30 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 30x30x30 - Hộp Carton Giá Rẻ 30x30x30 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
39 Thùng Carton 35x25x15 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 35x25x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 35x25x15 Hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
40 Thùng Carton 35x25x20 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 35x25x20 - Hộp Carton Giá Rẻ 35x25x20 Hộp cơ bản 3 Lớp Xem giá Chi tiết
40A Thùng Carton 35x30x30 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 35x30x30 - Hộp Carton Giá Rẻ 35x30x30 Hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
41 Thùng Carton 40x25x20 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 40x25x20 - Hộp Carton Giá Rẻ 40x25x20 hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
42 Thùng Carton 41x31x33 - Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton 41x31x33 - Hộp Carton Giá Rẻ 41x31x33 Hộp cơ bản 3 Lớp Xem giá Chi tiết
44 Thùng Carton 60x40x40  - Hộp Carton Giá Rẻ (3 Lớp) Thùng Carton 60x40x40 - Hộp Carton Giá Rẻ (3 Lớp) 60x40x40 Hộp cơ bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
45 Thùng Carton 60x40x40 - Hộp Carton Giá Rẻ (5 lớp) Thùng Carton 60x40x40 - Hộp Carton Giá Rẻ (5 lớp) 60x40x40 Hộp cơ bản 5 lớp Xem giá Chi tiết
46 Thùng Carton đựng hồ sơ- Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton đựng hồ sơ- Hộp Carton Giá Rẻ 33x24x30 Âm - Dương 5 lớp Xem giá Chi tiết
47 Thùng Carton đựng hồ sơ 50x35x40- Hộp Carton Giá Rẻ Thùng Carton đựng hồ sơ 50x35x40- Hộp Carton Giá Rẻ 50x35x40 Âm Dương 5 lơp Xem giá Chi tiết
CT5 In Thùng Carton 18x10x8 - Hộp Carton In Cảm Ơn Thùng Carton 18x10x8 - Hộp Carton In Cảm Ơn 18x10x8 Hộp Cơ Bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
CN6 In Thùng Carton 20x15x15 - Hộp Carton In Cảm Ơn Thùng Carton 20x15x15 - Hộp Carton In Cảm Ơn 20x15x15 Hộp Cơ Bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
CD8 In Thùng Carton 20x20x15 - Hộp Carton In Cảm Ơn Thùng Carton 20x20x15 - Hộp Carton In Cảm Ơn 20x20x15 Hộp Cơ Bản 3 lớp Xem giá Chi tiết
BK Băng keo dán thùng 200y 6 cuộn Băng keo dán thùng 200y 6 cuộn Cây 6 cuộn Băng keo 200y Xem giá Chi tiết
H1 Thùng Carton 16x16x4 - Hộp pizza nắp cài Thùng Carton 16x16x4 - Hộp pizza nắp cài 16x16x4 pizza 3 lớp Xem giá Chi tiết
H2 Thùng Carton 18x10x5 - Hộp pizza nắp cài Thùng Carton 18x10x5 - Hộp pizza nắp cài 18x10x5 pizza 3 lớp Xem giá Chi tiết
H3 Thùng Carton 20x20x4 - Hộp pizza nắp cài Thùng Carton 20x20x4 - Hộp pizza nắp cài 20x20x4 pizza 3 lớp Xem giá Chi tiết

Thông tin tư vấn

quang cao thang 3 Banner quảng cáo
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về cartononline.vn